Få overblik over Sidestar

Written 25/04/2019 byPeter Hunter

Denne post er oprindelig udgivet af mig på peterhunter.dk

De fire stillinger, som kaldes Side Star, er vigtige “stjerner” i akroyogaens bevægelsesunivers. Du vil besøge dem mange, mange gange i løbet af din akro-rejse, især hvis du er til flows, der flyder lækkert. De har til fælles at hele flyverens vægt igennem hoften understøttes af én af basens fødder, hvor flyverens tyngdepunkt er tæt på understøttelsesfladen, hvilket giver god stabilitet.

Man kan klassificere ud fra følgende variabler:

  • Flyverens hofte
    • venstre
    • højre
  • Retning af flyverens navle
    • mod basens hoved
    • væk fra basens hoved

Dette giver os 2⋅2 = 4 mulige Side Stars. (Husk at dette er på EN af basens fødder, ellers er der 8 mulige Side Stars.)

I navngivningen følger jeg traditionen (som jeg har lært fra Lux, Acrogasm…) at bruge begreberne “Inside Star” og “Outside Star” til at indikere hvorvidt flyverens hoved er på indersiden eller ydersiden af basens fod. Altså, hvilken retning peger hovedet i forhold til basens fod? “Reverse”-prefikset tilføjes, når den forreste del af flyverens krop vender fæk fra basens hoved. Her kan du se de fire stillinger:

I akroyoga og alle andre bevægelsesdiscipliner er det essentielt at have et fælles ordforråd for kropsstillinger, ledbevægelser og sekvenser – altså, et fælles og effektivt sprog. Det gør feedback mere precist og mindre forvirrende. Som igen løfter kvaliteten og sikkerheden (!) i praksissen, udover at øge den totale træningstid. (Less Talk, More Acro! LTMA)

Navne er altid arbitrære (tilfældige). De som får “lov” til at navngive ting pga. deres sted i historien vælger ikke altid særlig logiske løsninger (ifølge senere generationers fortolkninger). Nogle gange er der brug for en frisk start, andre gange bliver vi bare ved med at sige, det vi altid har sagt. Men blive ikke en bitter filosof og historiker, imens yngre sind øver sig, lærer og nyder processen uanset al copyright-dramaet.

Og skab dine egne systemer! Grav de dem op, belys dem, genopbyg dem, kombiner dem, tilføj til eller juster dem – imens du samtidig respekterer traditionerne så meget som muligt – så de kan tjene dig og øge din bevidsthed.

Du kan ikke dele din praksis med andre uden at have en måde at tale om, hvad det er du laver. Bevidst eller ej, så har du allerede et system med indbyggede for- og bagdele. Det påvirker din process og dine resultater. Bliv klar over dette, og du har taget det vigtigste trin imod at eje din praksis. Nu har du bevidsthed, og kan begynde at justere og forfine i jagten på nye og bedre veje til at opfylde dine reelle behov og ønsker.

Som lærer bliver du nødt til at kommunikere, og når du gør det giver du dit system videre til andre. Bevidst eller ej. Dette giver et ansvar for at være bevidst om hvilke frø man planter.

Selvfølgelig handler akroyoga ikke kun om at tale og konceptualisere, læreprocessen er meget visuel og kropslig. Men Monkey See, Monkey Do metoden har sine begrænsninger, og alle aberne vil plapre løs om deres aktiviteter undervejs. Hvilke ord kommer de til at bruge?

Lær traditionens historie, respekter dem som kom før dig og inspirerede dig. Og vigtigst af alt, vær pragmatisk! Ord kan nemt skabe konflikter, men mere end noget andet er de BEHOLDERE for mening og udgør utrolige indgangsvinkler til at forstå et andet menneske. Ord har konsekvenser.

Du skal udvikle din evne til at lytte, og have tålmodighed og nysgerrighed for den andens ordvalg.

Jeg elsker at lave systemer – for min egen læring, for min undervisning, for skønheden i elegant klassifikation. Det sagt, så er jeg opmærksom på mine informations-afhængige tendenser, og vil ikke bruge mere energi end nødvendigt på analyse (så ville midlet blive til målet) – fordi statiske vidensstrukturer er døde. I en levende bevægelsespraksis smelter alt sammen i en kropsliggjort, ikke kun intellektuel, erfaring.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.